การเดินทางไปยัง

การเดินทางไปยังการเดินทางไปฮอกไกโด

MAP
ไทย ▶︎▶︎▶︎ ฮอกไกโด(สนามบินชินชิโตเซะ)
2เที่ยว / วัน(6 ชั่วโมง 50 นาที)
ไทเป ▶︎▶︎▶︎ ฮอกไกโด(สนามบินชินชิโตเซะ)
3เที่ยว / วัน(3 ชั่วโมง 55 นาที)
ไทเป ▶︎▶︎▶︎ ฮอกไกโด(สนามบินอาซาฮิคาวะ)
2เที่ยว / วัน(5 ชั่วโมง 10 นาที)
ไทเป ▶︎▶︎▶︎ ฮอกไกโด(สนามบินฮาโกดาเตะ)
3เที่ยว / วัน(4 ชั่วโมง 35 นาที)
สิงคโปร์ ▶︎▶︎▶︎ ฮอกไกโด(สนามบินชินชิโตเซะ)
1เที่ยว / วัน(11 ชั่วโมง)

※จำนวนเที่ยวบินและเวลาที่ต้องใช้เป็นข้อมูลปัจจุบันของเดือนสิงหาคม ปี 2017